Egypt - 1976 1 Pound **LOW MINTAGE**

Egypt - 1976 1 Pound.jpg
Egypt - 1976 1 Pound.jpg

Egypt - 1976 1 Pound **LOW MINTAGE**

20.00

KM 455

Mintage of 250,000

.720 silver (.3472 ASW)

Add To Cart